Your address will show here +12 34 56 78
 • Begeleiding begint met contact
 • Contact maken en contact houden
 • Aansluiten bij de persoon met dementie

WORKSHOP VERBINDING DOOR CONTACT

De Workshop

Mensen met dementie kunnen door beschadiging aan de hersenen ons niet meer goed begrijpen, maar wij kunnen wel leren hen te begrijpen. In workshops leer je hoe je optimaal kunt aansluiten op de belevingswereld van mensen met dementie. Dit doen we vanuit een persoons- en belevingsgerichte benadering.

De workshop bestaat uit 5 bijeenkomsten van ieder 2 uur. Het programma kan worden aangepast op een specifieke hulpvraag en wordt gegeven op jouw eigen locatie.

 

Voor wie?

Aan iedereen die met dementie te  maken heeft zoals:


 • Mantelzorgers  of nauw betrokken familieleden

 • Zorgprofessionals, welzijnsmedewerkers

 • Vrijwilligers

 • Gemêleerde groep van professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en allen die nauw betrokken zijn bij de  persoon met dementie. (b.v. bij kleinschalig wonen)

 • Text Hover

Na het volgen van de 5 bijeenkomsten heb je:

Verbinding

Ervaren bij de belevingswereld van personen met dementie. Vanuit liefdevolle aandacht en vanuit een persoonsgerichte benadering contact gelegd en bewust geworden van je eigen houding en lichaamstaal. Je verdiept in de levensgeschiedenis en de psychologische behoeftes van de persoon met dementie. Je hebt met elkaar als groep contact gemaakt, praktische handvaten gekregen, geoefend en zo geleerd de persoon met dementie beter te begrijpen.

Kennis

Verkregen over de werking van de hersenen, het geheugen, de fases van dementie en het toepassen van reminiscentie. Geleerd balans te krijgen in het aanbieden van de juiste ondersteuning en prikkels, in een proces waarin de zorgbehoeftes van de persoon met dementie steeds veranderen. Herkent signalen van het onbegrepen gedrag en kan hierop reageren.

Inzicht

Verkregen in het toepassen van de verschillende benaderingswijzen. Positieve effecten ervaren van muziek, bewegen, oproepen van prettige herinneringen, samen lachen, het creëren van rust momenten. Je verdiept in de persoon met dementie t.a.v. interesses, mogelijkheden, ontwikkelen van activiteiten. Contact gemaakt met elkaar als groep. Door de juiste communicatie tussen de zorgverleners en mantelzorgers ontstaat er een goede samenwerking, kun je elkaar steunen in moeilijke tijden en krijgt de persoon met dementie de zorg die hij of zij nodig heeft.

WIE ZIJN WIJ

Wij zijn Jolanda Bouwman en Edith Slangen. Wij zijn deskundig  en hebben ruime werkervaring in het begeleiden van personen met dementie en in het opleiden van studenten op het gebied dementie. Dementie verandert het leven en gedrag van mensen ingrijpend, van de mensen met dementie en van de mensen om hen heen. Wij voelen een grote betrokkenheid en passie om onze kennis en ervaring met je te delen. Verbinding maken door contact, met de persoon met dementie en met elkaar!

 • Text Hover
Jolanda Bouwman

Eigenaar & Trainer

 • Text Hover
Edith Slangen

Trainer

RECENSIES

Verbinding door contact

 • Text Hover

Contact Informatie

Voor vrijblijvende informatie of offerte over de workshop:  


TEL: 06 47499667


E-MAIL: [email protected]